Zespół Liderów Szkoły

Czym jest szkolny zespół kierowniczy?

Rozwija się School Leadership Team (SLT)  polityka edukacyjna dla naszej szkoły. Upewniają się również, że istnieją zasoby wspierające te zasady.

SLT:

 • Zapewnij bieżącą ocenę programów edukacyjnych szkoły i ich wpływ na osiągnięcia uczniów.

 • Odgrywaj ważną rolę w podejmowaniu decyzji w szkole

 • Pomóż w zwiększeniu współpracy kultur szkolnych.

Zespół Liderów Szkoły spotyka się co miesiąc, terminy i godziny spotkań  zostanie opublikowany na początku roku szkolnego.

Terminy spotkań zespołu kierowniczego szkoły
2021 - 2022 Daty 

 • 19.10.2021 

 • 16.11.2021 

 • 14.12.2021

 • 18.01.2022

 • 15.02.2022

 • 15.03.2022

 • 12.04.2022

 • 17.05.2022

 • 14.06.2022