Frekwencja

Aby Twoje dziecko odniosło sukces w szkole, ważne jest, aby Twoje dziecko regularnie uczęszczało do szkoły.  Kiedy Twoje dziecko jest nieobecne w szkole, prosimy o kontakt z panią Ellie.  Otrzymasz również telefon z naszego systemu School Messenger, informujący o spóźnieniu lub nieobecności dziecka.

 

Rodziny sprawdzają frekwencję na kartach meldunkowych, proszą szkołę o rejestr frekwencji lub sprawdzają frekwencję swojego dziecka na koncie Moje szkoły .

 

Liczy się każda nieobecność. Usprawiedliwione nieobecności to nadal nieobecności.

Szkoły mogą usprawiedliwiać nieobecności, gdy uczeń opuszcza szkołę z powodów religijnych, medycznych lub nagłych wypadków, ale usprawiedliwione nieobecności stanowią prawną część akt ucznia. Usprawiedliwione nieobecności nie mogą wliczać się do nagród szkolnych lub udziału w zajęciach szkolnych. 

forwarding button.jpg